top of page
c3230235-b3e0-4201-9325-5eee4273d336.jpg

Fridhemslund

Kommunen ville inte ha sin logotyp på fasaden, utan en logotyp med symbol som speglar boendet.

LÖSNING

Logotyp där frid, hem och lund visualiseras i symbolen för Fridhemslund.

UPPDRAG

Grafisk identitet

MER

Kommer snart

bottom of page