top of page

Dedikerad Byggkonsult

Efter många år som anställd är Jesper Erlingsson redo att ta steget fullt ut som egen företagare med sin nystartade byggfirma. Som namnet antyder, så är Jespers ambition att vara just dedikerad i varje projekt.

BRAND STORY

Jesper Erlingsson erbjuder senior projektledning som prioriterar projekten och det visualiseras genom D:et, som är en trappa från en arkitektritning, som i sin tur symboliserar att Jesper är med i varje steg. Att steg för steg hjälper Jesper dig med de utmaningar det innebär att vara byggherre. Symbolen har även formen av en magnet, som står för dragningskraft och styrka. En förutsättning för ett lyckat projekt är att att olika kompetenser möts, annars repellerar de varandra.

UPPDRAG

Grafisk identitet

Webb

MER

@dedikeradbyggkonsult

dedikerad.com

bottom of page