top of page
Skärmavbild 2023-08-21 kl. 11.44.56.png

Almaskolan

Av olika anledningar valde Västerås Waldorfskola att byta namn. Till ett namn som bättre beskriver skolans verksamhet och vad de står för.

 

Tillsammans med namnet tog jag fram en tidlös symbol, med en viss abstraktion. Ambitionen var tidigt att skapa en enkel symbol, som alla på skolan kan ta till sig, oavsett ålder.

 

Symbolen blev en uggla. Finns flera liknelser i symbolen, men först och främst är det en uggla. Och de tre beståndsdelarna i symbolen är Waldorfs värdeord; tanke, vilja och känsla.

 

I huvudsak symboliserar ugglor början på en ny början, förändring och transformation. Ugglor, som är naturligt nyfikna, anses vara symboler för kunskap och visdom. De är kända för att vara stora upptäcktsresande. Representerar intuitiv utveckling.

 

Hålrummet i ugglan skapar ett flöde. En öppenhet. Att få eleverna till att flyga. Vara självständiga individer. ”Målet för skolan är att hjälpa eleven fram till en punkt där hen själv, i frihet, kan ta ansvar för sin fortsatta utveckling.”

 

Jag skapade en slogan till namnet, i form av "Kultur och klokskap". "Klok som en", kom ganska snabbt också när jag satt med den grafiska identiteten. Meningen syftar såklart till symbolen, dvs. ugglan, men också en som i hel. Att skapa hela människor. Att alla som går ut på skolan, ska göra det som hela människor.

 

Utifrån Almaskolans värdeord tanke, vilja och kraft, så fick jag idéen om att använda frasen "Jag tänker" inspirerad av den franske filosofen René Descartes "Jag tänker, alltså finns jag".

UPPDRAG

Namngivning (bollplank)

Grafisk identitet

Webb

MER

almaskolan.org

bottom of page